คุณอยากให้ อบต. พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
ถนนหนทาง ( 7 )
10.14%
ไฟฟ้า ( 7 )
10.14%
ประปา ( 54 )
78.26%
สาธารณูปโภค ( 1 )
1.45%
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%